Notariusz Teresa Lewińska

Szczecin ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 33/1

tel. (91) 433 60 78 ; 514 614 160

NOTARIUSZ Teresa Lewińska

Image

OPŁATY

Za czynności notarialne notariusz pobiera taksę, ustaloną przez rozporządzenie, uzależnioną od rodzaju wykonywanej czynności oraz wartości przedmiotu czynności.

Ponadto jako urzędnik państwowy notariusz jest zobowiązany do pobierania opłat i podatków za czynności zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami.

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Dz. U. 2004 nr 148 poz. 1564 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Dz. U. nr 167 poz 1398 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 90 poz. 594).
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. nr 86 poz. 959 o podatku od czynności cywilnoprawnych, z późniejszymi zmianami (trekst jednolity Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 626).
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. Dz. U. nr 45 poz. 207 o podatku od spadków i darowizn, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. nr 0 poz. 86).

W celu uzyskania dokładnej infomacji na temat opłat, prosze o kontakt telefoniczny lub mailowy.


All contents © Copyright 2015 www.notariusz-lewinska.plSponsored by Open Designs Icons Silk icon set 1.3 under (Creative Commons Attribution 2.5 License) Valid XHTML 1.0 Transitional

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r.