Notariusz Teresa Lewińska

Szczecin ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 33/1

tel. (91) 433 60 78 ; 514 614 160

NOTARIUSZ Teresa Lewińska

Image

NOTARIUSZ

Jest osobą mianowaną przez właściwego ministra sprawiedliwości a jego działalność jako funkcjonariusza publicznego reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. "Prawo o notariacie".

Notariusz jako osoba zaufania publicznego czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz osób dla których czynność może powodowac skutki prawne. Działania notariusza zapobiegać mają sporom sądowym przez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Czynnościu notariusza mają chcrakter dokumentu urzędowego.

Za czynności notarialne notariusz pobiera taksę, ustaloną przez rozporządzenie, uzależnioną od rodzaju wykonywanej czynności oraz wartości przedmiotu czynności.

KANCELARIA

Kancelaria mieści się w centrum Szczecina przy ulicy Błogosławionej Królowej Jadwigi 33/1. Wejście do lokalu znajduje się na poziomie ulicy, dzięki czemu ułatwiony jest dostęp do usług także dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Kancelaria otwarta jest w godzinach 9:00 - 17:00.

W godzinach pracy na bieżąco można wykonać następujące czynności:

  • Poświadczenie własnoręczności podpisu
  • Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • Poświadczenie daty okazania dokumentu
  • Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

Wszystkie pozostałe czynności wymagające przedstawienia przez interesantów niezbędnych dokumentów oraz przygotowania notariusza umawiane są telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście.


All contents © Copyright 2015 www.notariusz-lewinska.plSponsored by Open Designs Icons Silk icon set 1.3 under (Creative Commons Attribution 2.5 License) Valid XHTML 1.0 Transitional

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r.